Oznaczenia taboru na tor 1435 i 1520 mm należącego do PKP    Trakcja elektryczna:

Oznaczenie pojazdu trakcji elektrycznej składa się z:

Dwóch lub trzech liter z których pierwsza oznacza rodzaj trakcji (w tym wypadku E, czyli elektryczną), oraz następującej po niej literze lub literom które oznaczają przeznaczenie pojazdu :

D - jednostka dalekobieżna

N - jednostka przystosowana do peronów niskich i wysokich

W - jednostka przystosowana do peronów wysokich

T - lokomotywa do pociągów towarowych

P - lokomotywa do pociągów pasażerskich

U - lokomotywa uniwersalna (do pociągów pasażerskich i towarowych)

M - lokomotywa manewrowa

PA - lokomotywa manewrowa-akumulatorowa

Numeru serii który oznacza :

01-14 lokomotywy czteroosiowe na prąd stały 3000V

15-19 lokomotywy czteroosiowe na prąd przemienny

20-34 lokomotywy sześcioosiowe na prąd stały 3000V

35-39 lokomotywy sześcioosiowe na prąd przemienny

40-49 lokomotywy o innym układzie osi lub rodzaju prądu i napięcia

51-64 jednostki elektryczne trójwagonowe na prąd stały 3000 V

65-69 jednostki elektryczne trójwagonowe na prąd przemienny

70-74 jednostki elektryczne czterowagonowe na prąd stały 3000 V

75-79 jednostki elektryczne czterowagonowe na prąd przemienny

80-89 samodzielne wagony silnikowe na dowolny rodzaj prądu

90-93 jednostki elektryczne dwuwagonowe na prąd stały 800V

94-99 zespoły o dowolnej liczbie wagonów i/lub na inne napięcie niż wyżej wymienione

Myślnik oddzielający.

I na końcu numer kolejny danego pojazdu w danej serii. Na niektórych pojazdach może się po numerze znaleźć jeszcze litera która oznacza :


A, B - poszczególne człony lokomotyw elektrycznych

r(a, b) - człon rozrządczy jednostki elektrycznej, a i b po literze r oznacza to samo co w lokomotywach dwuczłonowych (patrz powyżej)

s(a, b) - człon silnikowy jednostki elektrycznej

d(a, b) - człon doczepny jednostki elektrycznej

Przykłady :

EU07-454 - oznacza lokomotywe elektryczną (E), uniwersalną (U), czteroosiową na prąd stały 3000V (01-14), numer kolejny serii 454,

EN57-1526ra - oznacza jednostkę elektryczną (E), przystosowaną do peronów niskich i wysokich (N),
                            trójwagonową na prąd stały 3000 V (51-64), numer kolejny serii 1526, człon rozrządczy 'a'

    Trakcja spalinowa:

Oznaczenie pojazdu trakcji spalinowej składa się z:

Dwóch liter z których pierwsza oznacza rodzaj trakcji (w tym wypadku S, czyli spalinową), oraz następującej po niej literze która oznacza przeznaczenie pojazdu :

D - wagon silnikowy dalekobieżny

N - wagon silnikowy przystosowany do peronów niskich i wysokich

T - lokomotywa do pociągów towarowych

P - lokomotywa do pociągów pasażerskich

U - lokomotywa uniwersalna (do pociągów pasażerskich i towarowych)

M - lokomotywa manewrowa

A - autobus szynowy

Numeru serii który oznacza :

01-09 lokomotywy z przekładnią mechaniczną i sterowaniem pojedynczym

10-14 lokomotywy z przekładnią mechaniczną i sterowaniem ukrotnionym

15-24 lokomotywy z przekładnią hydrauliczną i sterowaniem ukrotnionym

25-29 lokomotywy przekładnią hydrauliczną i sterowaniem pojedynczym

30-39 lokomotywy z przekładnią elektryczną i sterowaniem pojedynczym

40-49 lokomotywy z przekładnią elektryczną i sterowaniem ukrotnionym

50-59 wagony silnikowe z przekładnią mechaniczną i sterowaniem pojedynczym

60-69 wagony silnikowe z przekładnią mechaniczną i sterowaniem ukrotnionym

70-79 wagony silnikowe z przekładnią hydrauliczną i sterowaniem pojedynczym

80-89 wagony silnikowe z przekładnią hydrauliczną i sterowaniem ukrotnionym

90-94 wagony silnikowe z przekładnią elektryczną i sterowaniem pojedynczym

95-99 wagony silnikowe z przekładnią elektryczną i sterowaniem ukrotnionym

101-110 wagon silnikowy autobusu szynowego

111-120 wagon doczepny autobusu szynowego

121-130 wagon doczepny autobusu szynowego z kabiną sterowniczą

Myślnik oddzielający.

I na końcu numer kolejny danego pojazdu w danej serii. Na niektórych pojazdach może się po numerze znaleźć jeszcze litera która oznacza :


A, B - poszczególne człony danego pojazdu

Przykłady :

SU45-011 - oznacza lokomotywe spalinową (S), uniwersalną (U), z przekładnią elektryczną i sterowaniem ukrotnionym (40-49), numer kolejny serii 011,

SA102-001B - oznacza pojazd spalinowy (S), autobus szynowy (A), wagon silnikowy autobusu szynowego (101-110), numer kolejny serii 001, człon 'B'

    Trakcja parowa:

Oznaczenie pojazdu trakcji parowej składa się z:

Dwóch lub trzech liter z których pierwsza oznacza przeznaczenie trakcyjne danego parowozu:

P - parowóz przeznaczony do pociągów pospiesznych

O - parowóz przeznaczony do pociągów osobowych

T - parowóz przeznaczony do pociągów towarowych

UWAGA: Litera ta określa jedynie typ charakterystyki trakcyjnej,
co nie oznacza wcale że parowóz Ty2 nie może prowadzić pociągów pasażerskich.

Jeżeli oznaczenie składa się z trzech liter a drugą literą jest "duże" K,
oznacza to że jest to tzw. 'tendrzak' lub innaczej 'parowóz kusy'.
Parowóz taki nie posiada osobnego tendra (specjalnego wagonu w którym przewozi się opał i wodę).
Tender taki jest już 'wbudowany' w sam parowóz.

Ostatnia litera (zawsze mała) określa natomiast układ osi parowozu:

Parowóz stoi czołem w lewą strone.

Liczby 1-1-1 oznaczają:

ilość osi tocznych z przodu - ilość osi napędnych - ilość osi tocznych na końcu

Oznaczenie w nawiasie obrazuje graficznie układ osi:

o - oś toczna

O - oś napędna

Z jedną osią napędną

a - 1-1-0 (oO)

Z dwoma osiami napędnymi

b - 0-2-0 (OO)

c - 1-2-0 (oOO)

d - 2-2-0 (ooOO)

e - 1-2-1 (oOOo)

f - 2-2-1 (ooOOo)

g - 2-2-2 (ooOOoo) lub inny z 2 osiami napędnymi

Z trzema osiami napędnymi

h - 0-3-0 (OOO)

i - 1-3-0 (oOOO)

k - 2-3-0 (ooOOO)

l - 1-3-1 (oOOOo)

m - 2-3-1 (ooOOOo)

n - 1-3-2 (oOOOoo)

o - 2-3-2 (ooOOOoo) lub inny z 3 osiami napędnymi

Z czterema osiami napędnymi

p - 0-4-0 (OOOO)

r - 1-4-0 (oOOOO)

s - 2-4-0 (ooOOOO)

t - 1-4-1 (oOOOOo)

u - 2-4-1 (ooOOOOo) lub inny z 4 osiami napędnymi

Z pięcioma osiami napędnymi

w - 0-5-0 (OOOOO)

y - 1-5-0 (oOOOOO)

z - 1-5-1 (oOOOOOo) lub inny z 5 osiami napędnymi

Z sześcioma osiami napędnymi

x - dowolny układ z sześcioma osiami napędnymi np. 0-6-0 (OOOOOO), 1-6-2 (oOOOOOOoo)

Następnie mamy numer serii w postaci dwu lub trzycyfrowej, który oznacza:

1-10 parowozy pochodzenia Niemieckiego

11-19 parowozy pochodzenia Austriackiego

20-99 parowozy pochodzenia polskiego (liczba określa rok zatwiedzenia konstrukcji)

>100 parowozy obcego pochodzenia dostarczone do Polski po 1945 roku,
   głównie w ramach pomocy międzynarodowej (np. programu UNRAA)

Za oznaczeniem liczbowym może jeszcze znaleźć się mała litera 'b',
która znacza że jest to parowóz bezogniowy (np.TKi3b).
Parowozy takie nie posiadały kotła, a w jego miejscu znajdował się zbiornik na parę,
którą 'tankowały' w specjalnych stacjonarnych wytwornicach pary. Stosowane były w
miejscach gdzie istiało zagrożenie wzniecenia pożaru przez tradycyjne parowozy (np. gazownie).

Na końcu znajduje się numer kolejny parowozu w danej serii.


Oznaczanie tendrów:

Oznaczenie tendra składa się z:

Liczby określającej pojemność zbiornika wody w m3

dużej litery określającej ilość osi tendra:

C - 3 osie

D - 4 osie

Druga liczba ma takie samo znaczenie jak w oznaczeniach parowozów i oznacza pochodzenie tendra:

1-10 tender pochodzenia Niemieckiego

11-19 tender pochodzenia Austriackiego

20-99 tender pochodzenia polskiego (liczba określa rok zatwiedzenia konstrukcji)

>100 tendry obcego pochodzenia dostarczone do Polski po 1945 roku,
   głównie w ramach pomocy międzynarodowej (np. programu UNRAA)