Chróścina Opolskawidok od strony peronu 2 - 05.04.2006Opole Zachodnie - Brzeg