Janikowowidok od strony miasta 11.08.2005Mogilno-Inowrocław