Nasielskwidok od strony miasta - 02.07.2006Nasielsk - Raciąż