Opole Groszowice - Gogolin

 

 
 

 

 

Opole Groszowice - Gogolin 17 km 

Opole Groszowice - Opole Grotowice 3 km

Opole Grotowice - Przywory Opolskie 4 km

Przywory Opolskie - Górażdże 6 km

Górażdże - Gogolin 4 km