Ostrołękawidok od strony miasta 12.01.2006 Ostrołęka
Ostrołęka - Tłuszcz