PakosławiceWidok od strony peronów 13.04.2006.
Nysa - Grodków ¦l±ski