Prudnik - Gogolin

 

 
 

 

Tabela w sieciowym rozkładzie jazdy pociągów (1985/86) : 234

Linia według D29 : 306 (obecnie wykreślona z D29)


Galeria zdjęć z tej lini


W 1895 roku utworzona została spółka Kolej Prudnicko-Gogolińska której akcjonariuszami były Firma Lenz & Co, lokalne samorządy, właściciele papierni w Krapkowicach oraz właścicele majątków ziemskich leżących przy projektowanym przebiegu przyszłej lini kolejowej. Celem spółki była budowa drugorzędnej lini lokalnej z Prudnika do Goglina stycznej na stacjach końcowych z istniejącymi już w tym czasie liniami państwowymi. Dnia 19.08.1895 roku spółka uzyskała koncesje na budowe normalnotorowej lini łączącej Prudnik z Gogolinem. Pierwszy odcinek z Prudnika do Białej Prudnickiej oddano dla ruchu towarowego 22.10.1896. Następnie 04.12.1896 oddano do użytku całą linię z Prudnika do Goglina, zarówno dla ruchu towarowego jak i osobowego. Lokomotywownie, dyspozyturę i kierownictwo kolei umieszczono w Białej, natomiast w Prudniku znajdowała się siedziba spółki. Tabor spółki składał się z trzech parowozów zbudowanych w Szczecinie (później dokupiono jeszcze trzy), 15 wagonów osobowych, 4 bagażowych i około 50 wagonów towarowych różnych typów. W latach 20-tych stopniowo stare i wysłużone parowozy ze Szczecina zostały zastąpione przez nowsze i silniejsze parowozy ELNA. Po II WŚ linia została włączona w struktury PKP. Ze względu na typowo lokalny charakter na lini nigdy nie było zbyt wiele pociągów pasażerkich (w rozkładzie 1985/86 były to 4 pary pociągów Gogolin<->Prudnik i dwie pary Gogolin<->Krapkowice). W ruchu towarowym również przeważały pociągi o charakterze lokalnym, czyli obsługujące zakłady przemysłowe w Krapkowicach (papiernia, Otmęt), Zielinie (piaskownia), Białej (cukrownia, betoniarnia). Ale także obsługa bocznicy do jednostki wojskowej w Krapkowicach, czy sezonowo zbiórka buraków cukrowych (Biała, Krobusz, Łącznik i byćmoże także inne stacje). Niestety wraz z przemianami ustrojowymi w 1989 zaczął się powolny upadek lini. Dnia 01.10.1991 zlikwidowano ostatnie pociągi pasażerskie, i od tej pory na trasie pojawiały się już tylko pociągi towarowe. Niestety stopniowo i tych powoli zaczęło ubywać ze względu na upadek firm korzystających do tej pory z usług kolei (przykładem może tu być upadek Otmętu Krapkowice). Niestety w lipcu 1997 roku w wyniku zawalenia się mostu na Odrze w czasie powodzi, między stacjami Krapkowice Otmęt i Krapkowice linia stała się nieprzejezdna, i jedyny dojazd był od tej pory od strony Prudnika (odcinek Gogolin-Krapkowice Otmęt ze względu na brak potencjalnych klientów stał się kompletnie bezużyteczny). Przez kolejnych kilka lat nadal uruchamiano pociągi towarowe na odcinku Prudnik-Krapkowice, jednak 28.11.2005 w związku z pogarszającym się stanem torów, oraz kradzieżami szyn linia została całkowice zamknięta i wykreślona z D29. Najdziwniejszy jest jednak fakt że most na Odrze został w końcu odbudowany (prawdopodobnie inwestycje sfinansował samorząd Krapkowic - dobudowano kładke dla pieszych, natomiast sam most odbudowało wojsko) i wystarczyło jedynie odbudować tor na moście. Czyniono także starania o przejęcie lini przez lokalne samorządy i przywróceniu ruchu pasażerskiego. Jednak koniec końców torów na moście nie odbudowano, natomiast w kwietniu i maju 2006 rozebrany został odcinek od Gogolina do Krapkowic i planowane jest rozebranie całej lini. A co na to samorząd ?? Nadal planuje przejęcie lini, jednak tym razem w planach jest powstanie w miejscu dawnego torowiska ścieżki rowerowej. Co z tego wyjdzie zobaczymy. W tej chwili można sobie jedynie wyobrażać jak potoczyłyby się dalsze losy lini gdyby nie pamiętana powódź w 1997. Może samorząd przejąłby linie i kursowałyby po niej szynobusy dowożące turysów chcących obejrzeć zamek w Mosznej, albo przesiadających się w Prudniku i Gogolinie. Może bocznice do papierni w Krapkowicach obsługiwałby np. PTKiGK Rybnik, a z placów ładunkowych w Łączniku i Białej znów zabierano by jesienią buraki cukrowe. A może jeździłyby po niej TOWOSY złożone z szynobusu i wagonów towarowych jak też planował samorząd. A może jej przeznaczeniem jest istnienie jako kolej turystyczna na odcinku Prudnik-Biała (powrót do stanu z 1896 roku) po której popruszać się będą jedynie drezyny, bo są i takie plany (pierwsze wyścigi drezyn w Białej mamy już za sobą :). Na dzień dzisiejszy ze zbudowanych 8 (nie licząc Gogolina i Prudnika) zachowało się jeszcze 6 budynków stacyjnych (Krapkowice Otmęt, Krapkowice, Strzeleczki, Łącznik, Biała, Lubrza). Większość budynków stacyjnych (pomijając stacje Krapkowice i Krapkowice Otmęt, bo te miały zupełnie inne budynki) była zbudowana według tego samego projektu, stąd budynki sa do siebie bliźniaczo podobne. Jedynie budynek w Białej był nieco większy ze względu na dyspozyturę i kierownictwo. Z rozmów z ludźmi pracującymi na lini ustaliłem że również nieisniejące już budynki stacyjne w Zielinie i Łowkowicach miały ten sam kształt. Z historią lini łączą się dwie ciekawostki. Pierwsza to ta że według niepotwierdzonych źródeł stacja Biała miała się stać stacją węzłową, za sprawą planów przedłużenia lini Nysa-Ścinawa Nyska do Białej i dalej do Głogówka (Głogówek też stałby się stacją węzłową). Natomiast drugą ciekawostką jest fakt że ze znajdującej się w Zielinie piaskowni na bieżąco odjeżdżały całe wagony załadowane workami z piaskiem. Co w tym takiego związanego z koleją zapytacie. Otóż piasek ten podobno był tak dobry że lokomotywownie zabiegały szczególnie o niego jako piasek do piasecznic lokomotyw. Podobno odchodziły stąd całe wagony do takich lokomotywowni jak Piła, Szczecin, Warszawa Grochów czy Siedlce, mimo że były inne piaskownie bliżej tych lokomotywowni.


 

Prudnik - Gogolin km 41,658 wg. D29 (42 km wg. SRJP)
Prudnik km 41,658 wg. D29 (km 42 wg. SRJP)

Lubrza km 38,604 wg. D29 (km 39 wg. SRJP)

Józefówek km 35,258 wg. D29 (km 36 wg. SRJP)

Biała Prudnicka km 31,146 wg. D29 (km 32 wg. SRJP)

Krobusz km 26,252 wg. D29 (km 27 wg. SRJP)

Łącznik km 23,867 wg. D29 (km 24 wg. SRJP)

Moszna km 22,05 wg. D29 (km 23 wg. SRJP)

Zielina km 19,611 wg. D29 (km 20 wg. SRJP)

Strzeleczki km 15,122 wg. D29 (km 16 wg. SRJP)

Łowkowice km 12,11 wg. D29 (km 13 wg. SRJP)

Steblów km 8,977 wg. D29 (km 9 wg. SRJP)

Krapkowice km 6,184 wg. D29 (km 7 wg. SRJP)

Krapkowice Otmęt km 4,6 wg. D29 (km 5 wg. SRJP)

Gogolin km 0 wg. D29 (km 0 wg. SRJP)