Przeczawidok z peronu 1 na peron 2, kase biletową i parking (park & ride) - 08.04.2006Opole Zachodnie - Brzeg