Raciążwidok od strony peronów - 02.07.2006Nasielsk - Raciąż