Warszawa Wileńskawidok od strony wejścia głównego 12.01.2006Warszawa Wileńska - Warszawa Wileńska Marki