Lokomotywa pasażerska serii EP03


GALERIA - KLIKNIJ ŻEBY WEJŚĆ


W związku z zapotrzebowaniem na tabor elektryczny, władze polski w 1946 roku rozpoczęły rozmowy ze szwedzką spółką ASEA (obecnie ABB) dotyczące zakupu dla kraju lokomotyw oraz jednostek elektrycznych mogących zastąpić zniszczony podczas wojny tabor kursujący na lini średnicowej w Warszawie. Na podstawie podpisanych umów zbudowano i dostarczono do polski w latach 1951-52 osiem czteroosiowych lokomotyw które początkowo oznaczono serią E150 i nadano im numery E151...E158. Początkowo ich zadaniem było przeciąganie składów dalekobieżnych przez linie średnicową w Warszawie, a następnie w 1956 roku zostały skierowane do lokomotywowni Łódź Olechów skąd prowadziły pociągi do Warszawy a po zelektryfikowaniu kolejnych lini także w kierunku Śląska oraz Krakowa. W latach 60-tych wraz z wprowadzaniem kolejnych bardziej nowoczesnych lokomotyw elektrycznych lokomotywy serii EP03 odsuwano od obsługi pociągów dalekobieżnych na rzecz ruchu podmiejskiego, by w końcu na początku lat 70-tych wycofać z eksploatacji całą serie. W 1997 roku lokomotywa EP03-01 została zrekonstruowana i jest obecnie najstarszą czynną lokomotywą elektryczną w Polsce. Stanowi ona własność PKP CARGO, i stacjonuje w lokomotywowni Kraków Prokocim. Drugą istniejącą lokomotywą serii EP03 jest nieczynna lokomotywa EP03-08 będąca własnością Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i jest obecnie poddawana renowacji w parowozowni Skierniewice.


Model : EP03
Producent : Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) (Szwecja) 1951-52
Ilość wyprodukowanych egzemplarzy : 8
Układ osi : BoBo
Inne oznaczenia : E150 (E151-E158), E03
Ciężar służbowy : 81,2 t
Nacisk osi : 20,3 t
Moc ciągła : 1620 kW
Moc godzinna : 1800 kW
Prędkość konstrukcyjna : 110 km/h
Prędkość przy mocy ciągłej : 68 km/h
Prędkość przy mocy godzinnej : 63 km/h
Siła pociągowa przy rozruchu na obwodzie kół : 18,6 t
Siła pociągowa przy pełnym wzbudzeniu i mocy ciągłej : 7,8 t
Siła pociągowa przy pełnym wzbudzeniu i mocy godzinnej : 10 t
Średnica kół : 1220 mm
Długość ze zderzakami : 14170 mm
Największa szerokość : 3050 mm
Wysokość do opuszczonego pantografu : 4450 mm
Rozstaw osi skrajnych wózka : 3150 mm
Rozstaw osi skrajnych lokomotywy : 9950 mm
Wysokość zderzaków i urządzeń cięgłowych nad szyną : 1050 mm
System hamulca : Westinghouse`a
Ogrzewanie : elektryczne 3000 V
Silniki trakcyjne : 4 szt. typ LJB 117
Moc godzinna silnika : 450 kW
Moc ciągła silnika : 405 kW
Prąd przy mocy godzinnej : 325 A
Prąd przy mocy ciągłej : 270 A
Obroty silnika przy mocy godzinnej : 950 obr/min
Obroty silnika przy mocy ciągłej : 1050 obr/min
System zawieszenia silników : tramwajowy "za nos"
Zasilanie obwodów pomocniczych : 110 V
Sterowanie : indywidualne