Lokomotywa towarowa serii ET41


GALERIA - KLIKNIJ ZDJĘCIE ŻEBY WEJŚĆ


Pozytywne wnioski z eksploatacjii zakupionych w 1975 roku czechosłowackich lokomotyw dwuczłonowych serii ET40, wpłynęły na przyśpieszenie prac nad pierwszą polską lokomotywą dwuczłonową. Projekt nowej lokomotywy typu 203E był gotowy już w roku 1976. Jej konstrukcja podobnie jak lokomotywy ET40 opierała się na konstrukcjii isniejącej już lokomotywy, w tym wypadku typu 4E (czyli EU07). Największą różnicą pomiędzy typem 4E a 203E (oprócz braku 2 kabin) była nieco inna konstrukcja czołownicy która w lokomotywie 203E zosała przystosowana do zabudowy sprzęgu samoczynnego. Produkcja seryjna została powierzona zakładom HCP w Poznaniu, i pierwsze lokomotywy zostały dostarczone już w 1977 roku. Początkowo zamówienie opiewało na 500 sztuk, jednak z powodu obniżenia się przewozów na początku lat 80 liczba ta została zmniejszona. W sumie zbudowanych zostało 200 egzemplarzy. Podczas produkcjii konstrukcja była na bieżąco modyfikowana, a najbardziej widoczną było wprowadzenie od ET41-111 (tu nie mam 100% pewności) ryflowanego pudła. W roku 1978 powstała zmodernizowana wersja 203Ea, m.in. ze zmienionym pudłem (takim jak w SU46) i nieco przebudowanymi wózkami. Lokomotywy te miały otrzymać numery inwentarzowe od ET41-301 do ET41-600, jednak ze względu na wspomniany spadek przewozów nie zostały wprowadzone do produkcjii. Początkowo lokomotywy serii ET41 były kierowane głównie do pracy w ciężkim ruchu towarowym. Z czasem jednak ze względu na swoją uniwersalną charakterystyke, i fakt że w przeciwieństwie do lokomotyw ET40 nie mają obniżonej prędkości coraz częściej można je było spotkać w ruchu pasażerskim, szczególnie z bardzo długimi pociągami sezonowymi. Na dzień dzisiejszy mimo że najstarsze lokomotywy tej serii mają już prawie 30 lat, wiele z lokomotyw serii ET41 nadal można spotkać w planowym ruchu. Głównym zadaniem jest dziś dla nich tak jak zakładali kostruktorzy ciężki ruch towarowy, jednak czasem można je również spotkać z pociągami pasażerskimi. Ciekawostką jest fakt że trzy z lokomotyw ET41 można bardzo często spotkać w ruchu pasażerskim. A dlaczego właśnie te konkretne trzy ?? Otóż wyjaśnienie jest proste. Z trzech uszkodzonych w wyniku wypadków lokomotyw ET41 zbudowane zostały lokomotywy EU07-537, EU07-544, EU07-545.


Model : ET41 (203E)
Producent : HCP Poznań
Liczba wyprodukowanych egzemplarzy : 200
Układ osi : BoBo+BoBo
Moc godzinna : 4160 kW
Moc ciągła : 4000 kW
Maksymalna prędkość : 125 km/h
Prędkość ciągła : 50.6 km/h
Siła pociągowa przy prędkości ciągłej : 283 kN
Silniki trakcyjne : EE541 500 kW
Liczba silników trakcyjnych : 8
System zawieszenia silników : elastyczny w ramie wózka
Przekładnia (stosunek liczby zębów) : 79:18
Maksymalna siła pociągowa : 560 kN
Średnica kół lokomotywy : 1250 mm
Rodzaj sterowania : indywidualny
Napięcie rozrządu : 110 V
Nacisk osi na szyne : 204.66 kN
Masa własna : 167 t
Masa służbowa : 167 t
Typ odbieraka prądu : AKP-4E
Parametry silników trakcyjnych : EE541b, prąd stały, 520 kW
Połączenie nadwozia z wózkiem : gumowy czop skrętowy
Typ sprzęgu : między członami śrubowy, na czołach śrubowy lub automatyczny SA3
Maksymalna siła rozciągająca : sprzęg śrubowy - 800 kN, sprzęg SA3 - 3000 kN
Rodzaj piasecznicy : powietrzna
Typ i parametry sprężarki hamulcowej : S2P-115 -3E/4 wydajność 102 m3/h 1400 obr./min 12.5 kW
Typ akumulatorów : zasadowe 4G60H
Masa wózka : 22.26 t
Minimalny promień toru : 120 m
Instalacja hamulcowa : pneumatyczna
Hamulec mechaniczny : typ Oerlikon, klockowy
Hamulec ręczny : śrubowy
Usprężynowanie : I stopnia resory, II stopnia sprężyny śrubowe
Amortyzatory : hydrauliczne
Typ zestawu kołowego : obręczowany
Typ łożyska osiowego : łożysko baryłkowe 23232/C3
Średnica i długość czopa osi : 160*300 mm
Całkowita długość : 31.85 m
Baza wózka : 3050 mm


Model : ET41 (203Ea - projekt)
Producent : HCP Poznań
Prędkość maksymalna : lokomotywy 125 km/h, pojedynczego członu 125 km/h
Prędkość ciągła : lokomotywy 50.6 km/h, pojedynczego członu 50.6 km/h
Siła pociągowa przy prędkości ciągłej : lokomotywy 277.5 kN, pojedynczego członu 141.2 kN
Siła pociągowa maksymalna : lokomotywy 549.2 kN, pojedynczego członu 254.9 kN
Masa lokomotywy suchej : lokomotywy 163.2 t, pojedynczego członu 81.6
Masa służbowa : lokomotywy 163.2 t, pojedynczego członu 81.6
Typ odbieraka prądu : AKP-4E
Parametry silników trakcyjnych : EE541b, prąd stały, 520 kW
Układ osi : BoBo+BoBo
Połączenie nadwozia z wózkiem : czop skrętny (nawulkanizowany gumą)
Typ sprzęgu : śrubowy lub SA3
Maksymalna siła rozciągająca : sprzęg śrubowy - 850 kN, SA3 - 2500 kN
Zapas wody : 100 l
Zapas piasku : 650 kg
Typ i parametry sprężarki hamulcowej : V2.15.8G, 180 m3/h, 1350 obr/min, 21 kW
Typ wózka : z belką bujakową
Masa wózka : 21.95 t
Minimalny promień toru : 120 m
Instalacja hamulcowa : pneumatyczna
Hamulec mechaniczny : Oerlikona, klockowy
Hamulec ręczny : śrubowy
Usprężynowanie : I stopień - resory, II stopień - sprężyny śrubowe
Amortyzatory : hydrauliczne
Typ zestawu kołowego : obręczowane
Typ łożyska osiowego : łożysko baryłkowe 23232/C3
Średnica i długość czopa osi : 160*300 mm