Lokomotywa uniwersalna serii EU04


GALERIA - KLIKNIJ ŻEBY WEJŚĆ


W związku z planami elektryfikacji linii magistralnych i brakiem możliwości szybiego wyprodukowania taboru elektrycznego w kraju podpisano z rządami kilku krajów umowy na dostawy takiego taboru. Jedną z takich umów, chyba największą, była umowa z rządem uwczesnej NRD na dostawe elejtrycznych lokomotyw 4 i 6 osiowych, jednostek, oraz wagonów do rewizji sieci trakcyjnej. W wyniku tej umowy w latach 1955-56 do Polski trafiło między innymi 25 lokomotyw 4 osiowych o układzie osi Bo`Bo`. Konstrukcja tych lokomotyw jak na uwczesne czasy była dość nowoczesna, szczególnie w porównaniu z posiadanymi już przez PKP lokomotywami EP01, EP02, EP03. Pierwsze dwie lokomotywy zostały oznakowane tak jak posiadane już lokomotywy elektryczne, i nosiły oznaczenie E201...E202, a następnie po przybyciu kolejnych egzemplarzy zmieniono całkowicie system oznaczania lokomotyw elektrycznych, i cała seria oznaczona została jako E04 i mumerami od 1 do 25 (E04-1...E04-25). W roku 1960 nastąpiła kolejna zmiana oznaczeń taboru kolejowego w PKP i lokomotywy otrzymałe nowe oznaczenie serii EU04, a numeracje serii zmieniono poprzedzając numery od 1 do 9, zerem (EU04-01...EU04-25). Cała seria początkowo została skierowana do obsługi lini Warszawa-Śląsk-Kraków, a poszczególne egzemplarze trafiły najpierw do elektrowozowni Warszawa Zachodnia i Łazy a w 1960 roku także Kraków Prokocim. Wraz z zakupem serii EU06 lokomotywy EU04 przekazywano stopniowo do DOKP Katowice oraz DOKP Wrocław. W roku 1966 lokomotywy z DOKP Wrocław przekazano do DOKP Katowice, dzięki czemu wszystkie 24 istniejące wtedy egzemplarze znalazły się w jej obrębie. W tym momencie lokomotywy serii EU04 przydzielone zostały do dwóch lokomotywowni w Gliwicach o Łazach, gdzie prowadziły lokalne oraz dalekobieżne pociągi pasażerskie a także pociągi towarowe, także w podwójnej trakcji. W roku 1971 część lokomotyw została skierowana do lokomotywowni Czechowice Dziedzice która była ostatnim miejscem ich stacjonowania. W okresie od czerwca 1974 do grudnia 1975 lokomotywy EU04-15 o EU04-21 przydzielone zostały również do pracy w lokomotywowni Częstochowa, gdzie prowadziły głównie pociągi towarowe. W połowie lat 70 w wyniku dostarczania przez Polski przemysł nowych lokomotyw i jednostek elektrycznych lokomotywy serii EU04 zaczęto sukcesywnie wycofywać początkowo z obsługi pociągów pasażerskich, a następnie także towarowych. Pod koniec służby pozostawiając je jedynie do obsługi pociągów służbowych. Pierwszą lokomotywą skreśloną z inwentarza PKP (prawdopodobnie w wyniku wypadku) była EU04-06 skreślona z inwentarza MD Łazy 19.02.1965. Ostatnią na stanie PKP była EU04-18 skreślona z inwentarza MD Czechowice Dziedzice w dniu 09.03.1983. Ostatnim zachowanym egzemplarzem tej serii jest EU04-24. Skreślona z inwentarza MD Czechowice Dziedzice w dniu 22.06.1982, o własnych siłach latem roku 1982 dotarła do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, gdzie staneła jako nieczynny eksponat. W połowie lat 90-tych, mocno zdewastowaną przekazano dla Wrocławskoego Klubu Sympatyków Kolei i staneła początkowo w okolicy lokomotywowni Wrocław Główny, następnie była zewnętrznie odrestaurowywana w samej lokomotywowni, by w wyniku reorganicacji kolei znaleźć się ostatecnie w Skansenie w Jaworzynie Śląskiej gdzie można zobaczyć ją jako nieczynny eksponat.


Model : EU04
Producent : VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke "Hans Beimler" Henigsdorf
Oznaczenie fabryczne : LEW 6678/1955...LEW 6702/1955
Liczba wyprodukowanych egzemplarzy : 25
Układ osi : BoBo
Maksymalna prędkość : 110 km/h
Moc ciągła : 1680 kW
Moc godzinna : 2120 kW
Masa służbowa : 86 t
Długość całkowita : 16320 mm
Największa szerokość : 3050 mm
Największa wysokość od główki szyny : 4480 mm
Rozstaw czopów skrętu : 7800 mm
Rozstaw osi skrajnych lokomotywy : 11300 mm
Nacisk zestawu kołowego na tor : 21500 kN
Baza wózka : 3500 mm
Średnica kół : 1350 mm
Silniki trakcyjne : 4 szt. GBM530
Przełożenie przekładni głównej : 81:21