Lokomotywa uniwersalna serii EU41 ??


GALERIA - KLIKNIJ ŻEBY WEJŚĆ


Historia lokomotywy serii EU41 nie jest praktycznie nigdzie udokumentowana, i wszystkie informacje na jej temat to w zasadzie przypuszczenia. Wiadomo jedynie że po wprowadzeniu w życie dnia 01.07.1959 normy RN-58/MK-0001 zarezerwowane zostały oznaczenia serii EU40 i EU41. Wiadomo na pewno że EU40 to lokomotywa kolei Walimskiej, niestety nic nie wiadomo na temat lokomotywy EU41. Biorąc jednak pod uwagę fakt że oznaczenie to pasuje do lokomotywy na inny rodzaj napięcia niż 3 kV bądź lokomotywy wieloczłonowej, mogłaby to być lokomotywa kolejki Wąbrzeskiej. Fakt ten potwierdzają zdjęcia małej lokomotywki które jak twierdzi autor zostały zrobione w Wąbrzeźnie. Dodatkowym atutem może być fakt że lokomotywa oznaczona jest jako 'lokomotywa nr. 4', co przy 3 znanych pojazdach kolei Wąbrzeskiej byłoby oznaczeniem pasującym. Kolejnym faktem który mógłby potwierdzić że jest to rzeczywiście lokomotywa z kolei Wąbrzeskiej jest typ zastosowanego w niej pantografu. Jest on raczej zbyt 'słaby' do napięcia 3 kV. Oczywiście są też pewne nieścisłości, a mianowicie fakt że na lokomotywie jest naniesiony napis Eletrowozownia I klasy Gdynia co mogłoby sugerować że jest to lokomotywa z trójmiejskiej SKM (pantografy mogłyby pasować), jednak w takim wypadku musiałyby tam znjdować się 3 inne lokomotywy elektryczne żeby oznaczenie pasowało, ale przy takiej liczbie lokomotyw raczej by o nich nie zapomniano, a o tej lokomotywie w zasadzie nikt nic nie wie. Mogło być również tak że elektryczny tabor kolei Wąbrzeskiej był w tym czasie w 'dyspozycji' właśnie tej Elektrowozowni jako najbliższej dla kolejki. Niestety jak już napisałem powyżej wszystkie informacje to w zasadzie domysły, i ich interpretacja należy do Ciebie drogi czytelniku. Zdjęcia pochodzą ze strony http://wabrzezno.org/


Model : EU41 ??
Liczba wyprodukowanych egzemplarzy : 1 ??
System zasilania : 470 V prądu stałego ??