Jednostka do peronów wysokich serii EW53


GALERIA - KLIKNIJ ZDJĘCIE ŻEBY WEJŚĆ


Na przełomie lat 1950-51 CBK PTK w Poznaniu opracowało projekt nowego typu jednostki elektrycznej typu 1B/2B. Budowę nowych jednostek powierzono wrocławskiemu Pafawagowi który zbudował pudła, natomiast część elektryczna oraz osprzęt hamulcowy zostały zakupione w Anglii. W latach 1954-56 dostarczył dla PKP 20 jednostek tego typu (ze względu na to że w Anglii zakupiono tylko tyle kompletów wyposażenia), które początkowo oznaczono serią 92050, następnie E53 i ostatecznie EW53. W jednostkach serii EW53 w odróżnieniu od jednostek wcześniejszychg serii (EW51 i EW52) zastosowano układ wagonów r+s+r, zwiększono ilość drzwi wejściowych co umożliwiało lepszy przepływ pasażerów, jednak ze względu na zabudowę aparatury WN w szafie wewnątrz pojazdu zmniejszyła się niestety powierzchnia użytkowa, a ponieważ przedział ten zajmował całą szerokość pudła niemożliwe było przejście przez cały skład bez wysiadania. Wadą okazało się również zastosowanie w cięższej o ponad 20 ton jednostce EW54 silników które opacowane zostały do jednostek EW51, co spowodowało pogorszenie parametrów, a po pewnym czasie pękanie ram wózków. Ze względu na to że były to pierwsze jednostki produkowane w Pafawagu, ich konstrukcja została oparta na bazie jednostek EW54 zakupionych w Szwecji. Dodatkową zmianą w stosunku do jednostek wcześniejszych serii było wprowadzenie tablic kierunkowych na czole wagonów rozrządzczych. Jednostki serii EW53 zostały skierowane do obsługi w węźle warszawskim, i stacjonowały w lokomotywowni Warszawa Grochów gdzie pracowały do 1985 roku. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowała się żadna jednostka tej serii.


Model : EW53
Oznaczenie fabryczne : 1B (wagon rozrządczy), 2B (wagon silnikowy)
Producent : Pafawag Wrocław 1954-56
Ilość zbudowanych egzemplarzy : 20
Układ wagonów : r+s+r
Masa służbowa : 135 t
Moc ciągła : 432 kW
Prędkość maksymalna : 100 km/h
Długość całkowita : 62.7 m
Przekładnia : 74:21
Ilość miejsc siedzących : 209