Parowóz towarowy serii Tw11


Model : Tw11
Poprzednie oznaczenie : 180
Lata budowy : 1902-05
Liczba egzemplarzy : na PKP 11, ogółem zbudowano 239 szt.

DANE PAROWOZU

Układ osi : 0-5-0 (OOOOO)
Silnik : sprzężony, 2 cylindrowy na parę nasyconą
Nadciśnienie w kotle : 14 atmosfer
Średnica cylindrów : 560/850 mm
Skok tłoka : 632 mm
Powierzchnia rusztu : 3.42 m2
Powierzchnia ogrzewalna kotła : 182.5 m2
Średnica kół napędnych : 1260 mm
Siła pociągowa przyczepna : 13300 kG
Masa w stanie służbowym : 66.5 t
Masa przyczepna : 66.5 t
Największy nacisk osi : 13.5 t
Prędkość maksymalna : 50 km/h

DANE TENDRA

Seria : 14C11
Pojemność skrzyni wodnej : 14.2 m3
Pojemność skrzyni węglowej : 7.2 t
Masa w stanie próżnym : 15.3 t
Masa służbowa : 36.5 t

DANE PAROWOZU Z TENDREM

Rozstaw osi skrajnych : 12.548 m
Długość całkowita : 17.282 m
Masa służbowa : 103 t
System hamulca : samoczynny Hardyego/próżniowy Hardyego